Học viện quốc tế Wisdom

Tại Học viện, phương châm giáo dục của chúng tôi đó là thông qua việc học tiếng Nhật

sẽ chắp cánh nuôi dưỡng nhân tài  bay ra thế giới trong nhiều lĩnh vực khác nhau.