Đi chơi Công viên Tokyo Disneyland (19/05/2017)

Ngày 19/05 chúng tôi đã đi chơi công viên Tokyo Disneyland. Trải qua một ngày rất tuyệt vời, đã được ngắm cả pháo hoa. Lần tới sẽ là Disney Sea !