Chuyến công tác nước ngoài của Hiệu trưởng năm 2016

Xuất phát !

Chụp ảnh kỷ niệm tại trường Đại học FPT

Chuyến thăm trung tâm tiếng Nhật Đông Dương

Công ty TNHH&và phát triển đầu tư Nam Triều

Trung tâm nuôi dưỡng nhân lực quốc tế FLC

青島訪問