Xung quanh Học viện

Ga gần nhất  : Ga Hamano (JR)

Trung tâm thương mại Ario Soga

Sân vận động  Fukuda Denshi Arena

 

Cảnh biển đêm