ĐĂNG KÝ NHẬP HỌC

1. Thời gian nhập học:

① Nhập học tháng 4

② Nhập học tháng 7

③ Nhập học tháng 10

2. Thời hạn đăng ký

① Hết ngày 31 tháng 9 của năm trước(Nguyện vọng nhập học khóa 2 năm học lên cấp )

② Hết ngày 31 tháng 1 (Nguyện vọng nhập học khóa 1 năm 9 tháng học lên cấp )

③ Hết ngày 30 tháng 4 (Nguyện vọng nhập học khóa 1 năm 6 tháng học lên cấp )

3. Điều kiện nhập học.

  • Người có ý muốn học tiếng Nhật.
  • Những người đã tốt nghiệp trường THPT
  • Dựa vào những thủ tục hợp pháp sẽ được cấp phép nhập cảnh vào nhật
  • Hoặc là người có khả năng cấp phép nhập cảnh cao.
  • Những người có người bảo lãnh có độ tin tưởng cao.
  • Những người đạt được kết quả cao trong kỳ thi xét tuyển của trường.

4. Thủ tục đăng ký nhập học

Người có nguyện vọng nhập học phải nộp những giấy tờ cần thiết cho nhà trường.

Chuyển khoản lệ phí xét duyệt hồ sơ (20,000 yên) vào đúng ngân hàng chỉ định.

(Các giấy tờ tiếng nước ngoài nhất định phải đính kèm bản dịch tiếng Nhật)

Pamphlet bản tiếng Nhật.pdf

Pamphlet bản tiếng Trung.pdf

Pamphlet bản tiếng Việt.pdf

5. Học phí