Lý do 1

Tại Học viện Quốc tế Wisdom, các bạn được tham gia giờ học của các giảng viên giàu kinh nghiệm. Bạn có thể học từ các cuộc hội thoại cơ bản hàng ngày đến tiếng Nhật học thuật để học tại trường đại học.

Ngoài ra, chúng tôi có đội ngũ nhân viên có thể trả lời bằng tiếng Việt, tiếng Trung và tiếng Anh. Vì vậy bạn có thể sống cuộc sống sinh viên của mình một cách an tâm.

Vì là một hệ thống giáo viên lớp, bạn có thể trao đổi với giáo viên không chỉ về học tập mà còn về cuộc sống và đi học đại học.